Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

Prijenosi
uživo
Zabavni
kutak
Videoteka
Virtualne
šetnje
Priprema za korištenje ESI fondova u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.- webinar

Naziv predavanja: Priprema za korištenje ESI fondova u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.


Opis:
10:00 – 10:10 Uvodni govor (predstavljanje Javne ustanove)
10:10 – 10:30 Strateško planiranje i baza projekata – osnovni preduvjet sufinanciranja EU projekata u novoj financijskoj perspektivi (2021-2027)
Mogućnosti financiranja u razdoblju 2021. -  2027.
10:30 – 10:45 Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. 2027. 
10:45 – 11:00 Novi instrumenti kao odgovor na krizu uzrokovanu epidemijom COVID -19
Predavači: Maja Lehman, Andrea Holi, Sanja Peharda; 4. 60 minuta 

Napomena: Poveznica će biti objavljena na službenim stranicama Varaždinske županije.

10:00
17.11.2020.

PRIJAVI SE

Županija: Varaždinska

Kategorija: Prijenosi uživo