Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove

Prijenosi
uživo
Zabavni
kutak
Videoteka
Virtualne
šetnje
Javna nabava u EU projektima

Naziv: Javna nabava u EU projektima- dvodnevni webinar
Opis: Webinar će se sastojati od sljedećih tema: Primjena Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) u projektima financiranim iz fondova EU; Posebna pravila javne nabave koja se primjenjuju na neobveznike Zakona o javnoj nabavi; Primjeri provedbe postupaka javne nabave u EU financiranim projektima; Nepravilnosti u provedbi postupaka javne nabave u EU financiranim projektima; Financijske korekcije kao posljedica nepravilnosti; Ex-ante i ex-post kontrola postupaka javne nabave
Predavač: Vitomir Vela, Učilište EU projekti

Poveznica za prijavu na webinar bit će dostupna na web stranicama Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske župnaije za europske programe i fonodve: https://www.rk-aurora.hr

09:00 - 12:00
16.11.2020., 17.11.2020.

PRIJAVI SE

Županija: Istarska

Kategorija: Prijenosi uživo