Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - SAFU

Prijenosi
uživo
Zabavni
kutak
Videoteka
Virtualne
šetnje
Provedba projekata u SAFU i izazovi u provedbi projekata

Naziv: Provedba projekata u SAFU i izazovi u provedbi projekata
Opis: Iskustva Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u provedbi projekata
Predavači: Ana Vujčić i Denis Matas

10:00 - 11:00
20.11.2020.

PRIJAVI SE

Županija: Grad Zagreb

Kategorija: Prijenosi uživo